You are here:
Distribución en Galicia e Portugal

A voz sumerxida é unha proposta multidisciplinar que pon en diálogo o circo e o movemento cun medio pouco habitual, a auga. Unha gran pecera chea de auga serve de pretexto para falar de silencios, barreiras e superacións. É un camiño ás profundidades do subconsciente a través da experiencia da apnea onde o espazo sonoro e lumínico son protagonistas. Unha peza que investiga o movemento corporal en relación coa respiración, o peso, a voz e o elemento da auga. 

Link trailer: