You are here:

Espectáculos

PISTACATRO, factoria decana de novo circo en Galicia, é unha estructura que toca todas as patas da profesión circense e, como tal, xenera moitas posibilidades de exhibición dentro e fora das nosas fronteiras. 

Como COMPAÑIA, produce e distribue os seus propios espectáculos. 

Como DISTRIBUIDORA acompaña e sitúa no mapa galego e estatal as compañias e artistas que nacen da matriz Circonove pero tamén, no seu afán por xenerar maior necesidade de circo dos públicos galegos, posibilita a entrada na nosa terra e Portugal de compañias de fora de Galicia xenerando un claro diálogo interterritorial que enriquece ainda máis a escena circense do territorio.